Ajankohtaista asiaa !

Hyvinvoiva yrittäjä = hyvinvoiva keskusta -hanke käynnistyy Mikkelissä!

Julkaistu 06.06.2017

Hyvinvoiva yrittäjä = hyvinvoiva keskusta –hanke käynnistyy Mikkelissä


Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry on käynnistänyt Hyvinvoiva yrittäjä = Hyvinvoiva keskusta –hankkeen.

Hankkeen tarkoituksena on Mikkelin keskustan alueen yritysten aktivointi yhdessä oppimisen, tekemisen ja koulutuksen keinoin. Hanke on käynnistynyt 1.6.2017. Hankkeeseen otetaan mukaan 30 yritystä Mikkelin keskusta-alueelta. Hanke käynnistyy löytämällä ne 30 yritystä, joihin hankkeen työntekijä jalkautuu vertausohjaus periaatteella. Tapaamisten tavoitteena on kartoittaa yrittäjien haasteet, toiveet ja ideat yritystoiminnan kehittämiseksi. Toiminta keskittyy erityisesti ruohonjuuritason tekemiseen, yrittäjän jaksamiseen ja yritysedellytysten ja -olosuhteiden parantamiseen.

Samanaikaisesti käynnistetään asiakasraati -toiminta, jonka avulla kootaan asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä keskustan yrityksistä ja niiden toiminnasta.

Hanke järjestää aloitustilaisuuden, jonka tavoitteena on verkostoituminen ja yhteisen tahtotilan löytyminen keskustan elinvoiman lisäämiseksi. ”Tilaisuudessa ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä hankkeen toimintaa, pohditaan koulutustarpeita ja tutustutaan kauppaan liittyviin uusiin innovaatioihin,” kertoo Mikke ry:n toiminnanjohtaja Tiina Maczulskij. ”Hankkeen toiminnassa on keskeistä yhteinen ideointi ja rohkeat kokeilut kustannustehokkaasti. Toiminnan kehitystä seurataan ja arvioidaan koko hankkeen ajan kirjaamalla yrittäjien haasteita ja etsimällä niihin uusia ratkaisuja,” hän sanoo. ”Olemme löytäneet erittäin hyvän projektipäällikön hankkeelle Keijo Heikkisen, jolla on vahva tausta yrittäjyydestä ja kaupan alalta,” Maczulskij iloitsee.

Asiakasraatitoiminta jää hankkeen jälkeen Mikke ry:n pysyväksi toiminnaksi, joka tulevaisuudessa jatkuvasti mittaa alueen yritysten toiminnan laatua. Hankkeessa luotava Hyvinvoiva Yrittäjä = Hyvinvoiva keskusta -toimintamalli jää Mikkelin työllisyyspalvelun, oppilaitosten ja Mikke ry:n yrittäjille tarjoamaksi palveluksi.

Hankkeen tuloksena Mikkelin keskusta-alueella toimii verkostoituneita, osaavampia yrittäjiä ja yritysten henkilökuntaa. Yritysten vahvuus löytyy hyvästä palvelusta ja verkostomaisesta työtavasta. Rohkeus kokeilla yhdessä on lisääntynyt.

Hanke on vuoden mittainen ja on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Lisätietoja:
Tiina Maczulskij
tiina.maczulskij@mikkelinkeskus.fi,
040 510 4096

Projektipäällikkö
Keijo Heikkinen
keijo.heikkinen@mikkelinkeskus.fi
050 326 2949

Kaikki ajankohtaiset uutiset