Ajankohtaista asiaa !

Mikke mukana KeMa2017 -hankkeessa

Julkaistu 01.08.2017

Ympäristöministeriö on perustanut kehityshankkeen, jossa kehitetään keskusta-alueiden käytännön kehittämismalli / tietotyökalu erityyppisten keskustojen kehittämiseksi.

Työkalu on tarkoitettu keskustojen kehittämisestä vastaavien tahojen ja henkilöiden käyttöön. Projektiin otetaan mukaan 6 – 12 erityyppistä keskustaa. Näiden pilottikeskustojen avulla saadaan kokemuksia, minkälainen kehittämismallin tulee olla, jotta se on hyödyllinen kaikenlaisille keskustoille ja toimijoille. Projektin aikana jokaiselle pilottikeskustalle laaditaan uuden kehittämismallin mukainen kehittämisohjelma / strategiakartta.

Erityyppisillä kuntakeskustoilla tarkoitetaan ainakin seuraavia erotteluja: - kaupunkikeskusta, pienkeskusta ja alue-/alakeskusta o alue-/alakeskustalla tarkoitetaan keskusta-aluetta, jonka lähellä / samalla talousalueella on selvästi isompi keskusta-alue, jota asiakkaat käyttävät päivittäin - asukaskeskusta ja matkailijakeskusta o matkailijakeskustoissa talousalueen ulkopuolelta tulevien matkailijoiden vaikutus on paljon merkittävämpi kuin asukaskeskustoissa, joissa keskustan pitkäjänteinen kehittäminen perustuu lähes pelkästään sen oman talousalueen asukkaiden käyttäytymiseen Projektin ohjausryhmä käsittelee pilottikeskustojen yhteistoiminnan kautta saatavia kokemuksia ja ohjaa omalta osaltaan yleisen kehittämismallin syntymistä.

Ohjausryhmä pitää projektin aikana ainakin kolme kokousta, joista laaditaan muistiot. KeMa2017 -projektin tulokset laaditaan kirjalliseksi loppuraportiksi, joka julkaistaan Ympäristöministeriön julkaisusarjassa. Projektinjohtoryhmään kuuluvat Projektinjohtajana toimii ympäristöministeriön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Kotialue Oy / Mikko Virkamäki. 

Kaikki ajankohtaiset uutiset