Ajankohtaista asiaa !

Kaupunkistrategian valmistelu etenee

Julkaistu 09.11.2017

Kuluvan syksyn aikana on valmisteltu Mikkelin kaupunkistrategiaa vuosille 2018-2021.  Nyt kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida Mikkelin kaupunginhallituksen 30.10. hyväksymää alustavaa ehdotusta Mikkelin kaupungin arvoiksi sekä niiden pohjalta tehtyä luonnosta strategisiksi päämääriksi ja niiden sisältämiksi painopisteiksi.

Koko esitysluonnos löytyy täältä.

Tiivistettynä esitetyt strategiset päämäärät ja painopisteet ovat seuraavat:

1. Hyvän elämän Mikkeli – ”Mikkeliläisillä on edellytykset elää hyvää, sujuvaa ja turvallista elämää.”

 • Lisätään ja edesautetaan asukkaiden aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta.
 • Järjestetään asukkaille asiakaslähtöiset, toimivat ja vaikuttavat peruspalvelut yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
 • Mahdollistetaan asukkaiden turvallinen arki.
 • Tunnistetaan ja huomioidaan alueen merkittävä vapaa-ajanasuminen osana mikkeliläisyyttä.
   

2. Kestävän kasvun Mikkeli – ”Saimaan keskus Mikkeli kasvaa ja kehittyy kestävästi.”

 • Taataan asukkaille puhdas elinympäristö sekä terveet tilat ja rakennukset.
 • Edistetään kaupunkirakenteessa liikkumista, esteettömyyttä ja turvallisuutta .
 • Tunnistetaan ja jalostetaan kaupungin toimintoja sekä alueen vahvuuksia uusiksi resurssiviisaiksi innovaatioiksi.
   

3. Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli – ”Mikkeli on vetovoimainen, yrittäjämyönteinen korkean osaamisen kaupunki.”

 • Edistetään alueen työllisyyttä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.
 • Varmistetaan toimivat ja vaikuttavat yrityspalvelut sekä joustava kaavoitus.
 • Varmistetaan alueen työelämälähtöinen laadukas ja vetovoimainen koulutus.

https://www.mikkeli.fi/uutiset/kaupunkistrategian-valmistelu-etenee-kommentoi-strategialuonnosta

Kaikki ajankohtaiset uutiset