Mikkelin keskustan Kehityskartta on tiivis kuvaus tärkeimmistä kehittämiskohteista lähivuosina jaoteltuna Yleisen kehittämismallin mukaisesti neljää / kahdeksaan osioon. Yleensä jokaisessa osiossa on 2 - 3 kehittämiskohdetta.

Kehittämiskohteet ovat syntyneet vuorovaikutteisen kehittämisprosessin aikana vuosina 2017 - 2018. Kehitystyötä johti paikallisesti Mikke ry / toiminnanjohtaja Tiina Machulskij (sähköposti tiina.maczulskij@mikkelinkeskus.fi ja puh 040 5104096) ja siihen osallistui useita tahoja / avainhenkilöitä. Kehitysprosessin asiantuntijana toimi Kotialue Oy / Mikko Virkamäki (sähköposti mikko.virkamaki@kotialue.fi ja puhelin 050 5937282).