Mikke ry:n hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston(ESR) rahoittama vuoden mittainen hanke käynnistyi 1.6.2017. 

Hyvinvoiva yrittäjä = hyvinvoiva keskusta

Hankkeen tarkoituksena on Mikkelin keskustan alueen yritysten aktivointi yhdessä oppimisen, tekemisen ja koulutuksen keinoin. Hanke käynnistyy hanketyöntekijän jalkautumisella (vertausohjaus periaatteella) keskustan alueen kumppaneina hankkeeseen lähteviin yrityksiin. Tapaamisten tavoitteena on kartoittaa yrittäjien haasteet, toiveet ja ideat yritystoiminnan kehittämiseksi. Toiminta keskittyy erityisesti ruohonjuuritason tekemiseen, yrittäjän jaksamiseen ja yritysedellytysten ja -olosuhteiden parantamiseen.

Hankkeen yhteydessä käynnistetään asiakasraati -toiminta, jonka avulla kootaan asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä keskustan yrityksistä ja niiden toiminnasta.

Hanke järjestää aloitustyöpajan, jonka tavoitteena on verkostoituminen ja yhteisen tahtotilan löytyminen keskustan elinvoiman lisäämiseksi. Ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä hankkeen toimintaa, pohditaan koulutustarpeita, tutustutaan kauppaan liittyviin uusiin innovaatioihin, digitaaliseen markkinointiin ja teknologisiin sovelluksiin.

Toiminnassa on keskeistä yhteinen ideointi ja rohkeat kokeilut kustannustehokkaasti. Toiminnan kehitystä seurataan ja arvioidaan koko hankkeen ajan kirjaamalla yrittäjien haasteita ja etsimällä niihin uusia ratkaisuja.

Vertausohjausta toteutetaan yhteistyössä Mikkelin työllisyyspalvelun kanssa. Hanketyöntekijä toimii koordinaattorina nuorten ammattiin valmistuvien ja työllisyyspalvelun työ- tai työkokeilupaikkojen järjestämisessä. Hankeen tavoitteena on lisäksi opiskelijoiden ja yrittäjien välisen yhteistyön tiivistäminen esim. sosiaalisen median ja uuden teknologian hyödyntämisessä.

Asiakasraatitoiminta jää hankkeen jälkeen Mikke ry:n pysyväksi toiminnaksi, joka tulevaisuudessa jatkuvasti mittaa alueen yritysten toiminnan laatua. Hankkeessa luotava Hyvinvoiva Yrittäjä = Hyvinvoiva keskusta -toimintamalli jää Mikkelin työllisyyspalvelun, oppilaitosten ja Mikke ry:n yrittäjille tarjoamaksi palveluksi.

Hankkeen tuloksena Mikkelin keskusta-alueella toimii verkostoituneita, osaavampia yrittäjiä ja yritysten henkilökuntaa. Yritysten vahvuus löytyy hyvästä palvelusta ja verkostomaisesta työtavasta. Rohkeus kokeilla yhdessä on lisääntynyt.