Toiminta:
Alla on listattu ryhmän tai sen jäsenten järjestämää tai muuten edistämää kävelyn ja pyöräilyn edistämistä sekä koor-dinaattorin toimenpiteitä vuodelle 2017.


• Talvihoidon tehostettu kokeilujakso jatkui talvikaudella 2016–2017 Maaherrankadun, Tenholankadun ja Ju-vantien pyörätieosuudella. Kokeilun ajaksi perustettiin myös kysely, johon saatiin yhteensä 146 vastausta. Ky-selyn perusteella suurimmaksi ongelmaksi talvihoidossa nousi polanteiden ja urien poisto sekä liikkuminen liikuntaesteisenä tai lastenvaunujen kanssa. Testireitin lisäkustannukset normaaliin ylläpitoon verrattuna ovat arviolta n. 3000 €.
• Velo Saimaa oli mukana luistelukentän avajaisissa torilla 1.2.
• Kuntalaistilaisuudessa 21.3. annettiin pyöräväyliin liittyvää palautetta
• Edistämisryhmän toimintaa esiteltiin nuorisovaltuustolle 27.3.
• Kävelyn ja pyöräilyn edistämisteema tuotu esille kaupunkistrategian valmistelussa
• Pyöräily oli teemana 9.4. pidetyissä kuntavaaleissa Velo Saimaan pyörävaalit-sivustolla (https://pyoravaalit.fi/mikkeli). 69 ehdokasta allekirjoitti pyöräilymyönteiset teesit ja heistä 27 pääsi valtuus-toon. Valtuuston jäsenistä vähintään 53 % on siis pyöräilymyönteisiä.
• Pyöräilyviikon aloitustapahtuma pidettiin 6.5. Kalevankankaan SportForumin pihalla (n. 20 osallistujaa). Tilai-suudessa järjestettiin pyörälenkkejä ja teetettiin kysely edistämisryhmän toiminnan tueksi.
• Liikuntapalvelut järjesti seurakunnan nuorisotyön ja liikkumisen unelmavuoden nuorten ryhmän kanssa SA-TA-tapahtuman 5.6., jossa tähdättiin yhteensä 100 km suorittamiseen pyöräillen, kävellen ja soutaen
• Asuntomessuille 14.7.–13.8. merkittiin maaliviiva kävelijöiden ja pyöräilijöiden opastamiseksi
• Pyöräilykartta laadittu. Karttaa jaettiin Asuntomessuilla ja muissa tilaisuuksissa.
• Kesäksi hankittiin sähköavusteisia riksapyöriä vanhusten ulkoiluttamista varten
• Paikallisliikenne muutettiin maksuttomaksi kaikille peruskoululaisille
• Kaupungin henkilökunnalle suunnatut kolme virkapyörää on tuunattu ja niitä on mainostettu treffivideoin
• Perhepyöräily-tapahtuma järjestettiin 9.9.
• Digitaalinen kaupunkiseikkailu järjestettiin 15.–16.9.
• Näkymistempaus järjestettiin 3.10. useassa kohdassa kaupunkia
• Kaupunki on osoittanut kävelyn ja pyöräilyn edistämistyöhön xxx euron budjetin


Kävelyn ja pyöräilyn koordinaattorin toimet


• Valmisteltu orientaatiopaketti kävelyn ja pyöräilyn roolista kaupunkistrategiassa
• Valmisteltu infopaketti kävelyn ja pyöräilyn laskentojen toteuttamisesta
• Laadittiin palautelomake pyöräilytapahtumiin
• Talvihoidon kyselyn vastauksista koostettiin yhteenveto
• Heijastin- ja pyöränvalotempauksen tueksi laadittiin lista tempausehdotuksista
• Edistämisryhmän kokousten valmistelu ja muistioiden laadinta