Projektin tausta

Taide osana keskustan kehittämistä

City 2020 -projektin ideasuunnitelmassa esitellään Mikkelin keskustasta jatkokehitettäviä alueita. Taide osana keskustan kehittämistä -pilottiprojektin tavoitteena on viedä näiden alueiden suunnittelua eteenpäin, tuomalla ympäristöön hyvää taidetta ja muotoilua. Projektin avulla jatketaan vuoropuhelua yhteisön kanssa, tavoitteena yhteisöllinen elinympäristön muotoilu. Saattamalla taiteen tekijät ja kuntalaiset yhteen jo projektin alussa, pyritään tekemään suunnittelu läpinäkyvämmäksi ja yhteisöllisemmäksi.

Mikkelin projekti on yksi Ympäristötaiteen säätiön pilotointikohteista

Ympäristötaiteen säätiö ja Taiteen edistämiskeskus ovat valinneet mallikohteiksi yhdeksän rakennushanketta eri puolilta Suomea.  Mukana on mittakaavaltaan ja suunnitteluvaiheiltaan erilaisia hankkeita ja ympäristöjä kokonaisten kaupunkikeskustojen suunnittelusta yksittäisiin taloihin.

Kohteiden rakennuttaja, kunta tai rakennusliike, rahoittaa vähintään puolet taidehankkeesta. Toisen puolen maksaa Ympäristötaiteen säätiö kehittämishankkeen erityisavustuksesta. Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijat ja Ympäristötaiteen säätiön asiantuntijat toimivat hankkeiden taideasiantuntijoina ja osallistuvat hankkeen arviointiin ja prosenttiperiaatteen mukaisten toimintamallien kehittämiseen. Kohteisiin tehdään uutta julkista taidetta sekä kehitetään ja arvioidaan prosenttiperiaatteen mukaisia toimintatapoja.

http://www.yts.fi/saatio/prosenttiperiaatteen-pilotointikohteet

Taiteilijat asiantuntijoina

Pilottiprojekti toteutetaan kaksivaiheisella rahoituksella. Ensimmäinen vaihe koostuu työpajoista ja sovelluksesta, joiden avulla kuntalaiset pääsevät mukaan ideointiin.

Taiteilijavalinta

Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa taiteilijavalintaan avoimen sovelluksen ja työpajan avulla. Projektityöryhmä käy läpi materiaalin ja kutsuu toteutusvaiheeseen projektiin osallistuneiden viiden taiteilijan joukosta valitun taiteilijan vuoden 2015 alussa. Taideteoksen suunnitelma ja toteutus tapahtuvat projektin II-vaiheessa vuoden 2015 aikana.

Linkit:

City 2020 -projekti

Prosentti taiteelle

Prosenttiperiaatetta edistämässä:

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

Taiteen edistämiskeskus

Suomen Taiteilijaseura

Ympäristötaiteen säätiö